[17] - autobiografia dra inż. Jana Pająk: "Wykuwanie okna na przyszłość"
Zaktualizowano: 2019/10/17
Najnowsza aktualizacja: całośćMenu 1:

(Na tej witrynie:)

(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Autobiografia [17]

Monografia [1/5]

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Widea z moim udziałem

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Autobiografia [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

Videos with me

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists

Instruction of playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Dr Jan Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

totalizm.com.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu z FTP:)

cielcza.cba.pl

gravity.ezyro.com

magnokraft.ihostfull.com

geocities.ws/immortality

(Rzadziej aktualizowane:)

magnocraft.site88.net

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Autobiografia [17] dra inż. Jana Pająk o tytule: "Wykuwanie okna na przyszłość", Petone, NZ, 2019, ISBN 978-1-877458-46-0 Copyright © 2019 by dr inż. Jan Pająk.
Linki umożliwiające zapoznanie się z tą [17], podałem poniżej w "części #A"

Note for English readers: sections of the content of this autobiography [17] (the Polish title "Wykuwanie okna na przyszłość" of which can be translated to English as "The fire-forging of window to the future") are briefly summarised in several author's web pages (e.g. in pajak_jan_uk.htm) - for more details see "Part #D" below.


Część #A: Linki do [17] - tj. do autobiografii dra inż. Jana Pająk tutaj udostępnianej w bezpiecznym formacie Adobe Acrobat (PDF):

      Oto dotychczas już przygotowany fragment tekstu autobiografii [17] (druk 12pt, format PDF):

SPIS treści autobiografii [17] (PDF, 12pt) - sprawdż go klikając na niniejszy link

Obecnie już gotowy tekst [17] (PDF, 12pt) - tu kliknij aby go przeglądnąć lub załadować


Część #B: Wykaz adresów moich witryn internetowych, które w 2019 roku oferowały załadowaną na nie autobiografię [17] dra inż. Jana Pająk:

Proszę odnotować, że narazie NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) totalizmu pozwalają oferować z nich udostępnianą tu autobiografię [17]. W czasie bowiem ukończenia wstępnego dopracowywania jej całości (tj. wszystkich jej rozdziałów), mogła ona być załadowana jedynie na następujące adresy (witryny):
pajak.org.nz
cielcza.cba.pl
totalizm.com.pl
gravity.ezyro.com
geocities.ws/immortality
magnokraft.ihostfull.com


Część #C: Linki do polskojęzycznych publikacji i stron internetowych autora - które także oferują część autobiograficznych informacji zgromadzonych w [17]:

      Najróżniejsze informacje o życiu i dorobku naukowym dra inż Jana Pająk, niezależnie od udostępnianej tutaj autobiografii [17] są też upowszechniane na całym szeregu innyh opracowań i stron internetowych autora. Oto linki do najważniejszych z nich:

Punkt #J3 z mojej strony internetowej o nazwie petone_pl.htm. Omawia on jedno z najważniejszych zjawisk nadprzyrodzonych jakie na własne oczy widziałem w swoim życiu - tj. manifestację "gorejącego krzewu" podobnego do tego jakiego obserwacja przez Mojżesza opisana jest w wersecie 3:5 z bibilijnej "Księgi Wyjścia". Jak wyglądał ów "płonący krzew", który ja widziałem, pokazuje to wideo o adresie https://youtu.be/2B5IdQJyIe4. omawiane i linkowane też w "części #G" niniejszej strony. Wykaz nadprzyrodzonych zjawisk jakie osobiście obserwowałem kiedy zachodziły one w moim pobliżu, przytoczyłem w linkowanej tutaj autobiografii [17], a także w punkcie #F3 ze swej strony o nazwie wszewilki.htm.

Podrozdział W4 z tomu 18 mojej monografii [1/5] - zawiera on wykaz najważniejszych odkryć naukowych i wynalazków jakie wypracowałem w swym życiu. Jest on upowszechniany za pośrednictwem strony: tekst_1_5.htm

Podrozdział F2 z tomu 2 mojej monografii [1/5] - zawiera on historię wynalazku jednego z najistotniejszych urządzeń ludzkiej przyszłości, tj. tzw. Komory Oscylacyjnej. Tom 2 monografii [1/5] jest upowszechniany za pośrednictwem strony: tekst_1_5.htm.

Strona autobiograficzna autora (pełna wersja) - skrótowo omawia życie, karierę i dorobek dra inż. Jana Pajak - oto jej link: pajak_jan.htm)

Strona autobiograficzna autora (wersja skrócona) - bardzo skrótowo omawia życie, karierę i dorobek dra inż. Jana Pajak - link: jan_pajak_pl.htm)

Strona przygotowująca autora do polskich wyborów prezydencjich w 2020 roku - link: pajak_dla_prezydentury_2020.htm)

Raport dra inż. Jana Pająk z wyników wystawienia jego kandydatury do parlamentu NZ w 2014 roku - link: pajak_do_sejmu_2014.htm)


Part #D: Although the autobiography [17] is in Polish, here are links to English publications which also offer some information about life and accomplishments of Dr Eng. Jan Pająk:

      My autobiography [17] is written and distributed only in the Polish language. Thus some readers, who know Polish, may wish to read it in that langauge directly from the Internet. However, others may try to translate it from Polish to their native language with one of these free "translation programs" disseminated in Internet. In addition, here are green links (to run - click on any of them) to web pages and other publications which offer in English some information about the life, research, discoveries and inventions of Dr Jan Pająk:

- The entire web page named: pajak_jan_uk.htm

- Subsections W4 from volume 18 and B2 from volume 2 of the monograph text_1_5.htm

- Item #J3 from the web page named: petone.htm


Część #E: Wyjaśnienie standardów redagowania i formatowania elektronicznych publikacji "dla niecierpliwych czytelników" - jakie wypracowałem na bazie swych wieloletnich doświadczeń, poczym użyłem m.in. w autobiografii [17] (zapewne czytelnik odnotuje, że zredagowanie i sformatowanie autobiografii [17] znacznie odbiega od chronologii tradycyjnych opracowań książkowych):

§1. Autor autobiografii [17] wypracował i użył w niej nowe standardy jej sformułowania i formatowania - jakie jego zdaniem znacznie lepiej od tradycyjnych standardów służą dzisiejszym czytelnikom elektronicznych publikacji (których to czytelników, jak wiadomo, charakteryzuje wysoka niecierpliwość, czytanie jedynie niektórych fragmentów publikacji obrazki z jakich ich zainteresowały, lub jakie właśnie są "modne", oraz bardzo krótki czas koncentracji - średnio zaledwie około 11 minut, po upłynięciu którego czytanie, lub oglądanie np. wideo, zwykle jest zarzucane). Fundamentem tych standardów jest, że każdy rozdział i podrozdział autobiografii [17] został tak opracowany, aby był w pełni zrozumiały bez konieczności uprzedniego przeczytania i zapamiętania informacji zawartych w poprzednich jej rozdziałach i podrozdziałach. Takie zaś opracowanie staje się źródłem następujących zalet: (1) możliwość czytania i rozumienia jedynie wybranych fragmentów autobiografii [17], (2) możliwość uszeregowania jej treści od informacji jakie są najważniejsze, do informacji o drugorzędnym znaczeniu (zamiast tradycyjnego uszeregowania jej treści w porządku narracyjnym). Wadą zaś zabazowania autobiografii [17] na takich fundamentach jest, że niektóre informacje trzeba w niej skrótowo podsumowywać we więcej niż jednym jej rozdziale lub podrozdziale - na co niektórzy dzisiejsi niecierpliwi czytelnicy będą reagowali narzekaniem, że monografia ta zawiera powtórzenia (aczkolwiek NIC ich NIE wstrzymuje przed pominięciem przy ponownym czytaniu takich powtórzonych informacji jakie poznali już uprzednio).
§2. Każdy temat omawiany w autobiografii [17] jest rozpracowany i zaprezentowany w odrębnym rozdziale lub p[odrozdziale - jaki może być czytany w oderwaniu od reszty jej tekstu.
§3. Autobiografia [17] NIE zawiera "interaktywnych" linków do wideów z YouTube. Linki jakich ona używa są "pasywne" - tj. trzeba na nie klikać, zaś ich tytułowa plansza jest standardowa dla opracowań autora niniejszej strony.
§4. Dzisiejsze wersje oprogramowania PDF jakie ja posiadam NIE pozwalają mi na "interaktywne" włączanie wideów do ich tekstu. (Co jest raczej dobrą nowiną w sprawie moich publikacji udostępnianych właśnie w formatcie PDF, ponieważ "interaktywnie" uruchamiane widea, podobnie jak wszelkie "interaktywnie" uruchamiane software - szczególnie to pochodzące z adresów o wątpliwej reputacji, też mogą zawierać (i instalować w komputerze nieostrożnej osoby jaka je przegląda) najróżniejsze komputerowe wirusy, szpiegowskie software, pułapki internetowych oszustów, itp.) Dlatego kilka przykładów najważniejszych z wideów jakie w moich publikacjach są linkowane i rekomendowane wyłącznie z YouTube (odnotuj tu że YouTube, w przeciwieństwie np. do Facebook, nadal cieszy się relatywnie dobrą reputacją), ja polinkowałem "interaktywnie" poniżej w "części #F" tej strony - wizualnie ilustrując tymi przykładami linkowania różnice jakie istnieją pomiędzy graficznym linkowaniem "interaktywnym" (tj. tym możliwym tylko na stronach internetowych oraz w emailach), oraz znacznie od niego bezpieczniejszym graficznym linkowaniem "pasywnym" pokazanym i wyjasnionym w "części #G" (tj. tym jakie dotychczas jest jedynie umożliwianym do zrealizowania w publikacjach udostępnianych w formacie PDF) .


Część #F: Używany począwszy od dnia 2018/11/3 przykład "pasywnego" linku do wideów - jaki włączam teraz do treści swych elektronicznych publikacji w PDF (w tym do treści autobiografii [17], czy publikacji [12] i [13]) - gdzie zastępuje on niemożliwe obecnie do użycia w PDF linki "interaktywne" pokazane tu poniżej w "części #G":

      Na moją prośbę Pan Dominik Myrcik był uprzejmy przetransformować (specjalnie dla mojego użytku) fragment swojej ilustracji "Rys. #A2a(K3) - góra" - oryginalnie pokazywany i szerzej omawiany na totaliztycznej stronie o nazwie magnocraft_pl.htm, w pokazany poniżej "obrazek" imitujący tytułowe plansze z typowych dzisiejszych linków do wideów. Z kolei poniższy "obrazek" ja następnie zaprogramowałem w formę "pasywnego" linku do wideów, jaki to link planuję włączać do swych elektronicznych publikacji w formacie PDF w miejscach gdzie publikacje te linkują widea z YouTube. Taki "pasywny" link wyróżnia się bowiem tym, że NIE akceptuje on informacji zwrotnych (np. zdjęcia, czy rozkazów określonych działań), jakie w linkach "interaktywnych" (tj. typu pokazanego w "części #I" niniejszej strony) są przesyłlane do nich przez programy zarządzające wideami. Jedynie co linik "pasywny" pozwala uczynić, to na wyraźne życzenie użytkownika uruchomić wprogramowane w niego wideo po kliknięciu przez tego użytkownika na ilustrujący go "obrazek". To dlatego ilustrowany powyższym obrazkiem link "pasywny" ma aż kilka zalet w porównaniu zarówno do ilustrowanego przez dystrybutorów wideów "interaktywnego" linku, jak i np. do zwykłego "pasywnego" linkowania w PDF poprzez jedynie podanie zielonego adresu danego wideo (np. podawanie adresu jak ten: https://youtu.be/hkqrVePSj6c). Wszakże zalety linku z takim "obrazkiem", to przykładowo iż: (1) zwraca on na siebie uwagę czytelnika niemal równie efektywnie jak zdjęciowe plansze frontowe YouTubowskich linków "interaktywnych", (2) zawiera trwale wpisany w siebie fragment nakazu bycia użytym tylko jako link pasywny, oraz (3) jego użycie w moich publikacjach PDF nie łamie YouTubowskich copyrights - wszakże używa on ilustracji jaka została specjalnie przygotowana przez Pana Dominika dla użycia w moich publikacjach. Ponadto, (4) ja mogę go zaprogramowywać znacznie mniejszym nakładem pracy niż gdybym używał jako frontową ilustrację np. zdjęć używanych w linkach z YouTube (tak jak zaprogramowałem link do wideo uruchamianego przez kliknięcia na "Fot. #E2" z mojej strony o nazwie cloud_ufo_pl.htm), a dodatkowo przy okazji linkowania (5) zwraca on też uwagę czytelnika na opisy pokazanego na nim gwiazdolotu mojego wynalazku omawianego na stronie magnocraft_pl.htm. W przeciwieństwie też do ilustrowanych linków "interaktywnych", NIE wprowadza on niebezpieczeństwa zostania skrycie nadużytym przez instytucję wytwarzającą oprogramowanie udostępnianych przez nią wideów. Oto więc przykład tego "pasywnego" linku do wideów, jaki od 2018/11/3 zacząłem używać w swych opracowaniach PDF - w tym także w niniejszej publikacji [13], oraz w pisanej właśnie monografii [12] dostępnej poprzez stronę tekst_12.htm:

Wideo #G1: Przykład "pasywnego" linku do wideo - przeglądnięcie którego rekomenduję m.in. w podpisie pod "Fot. #J3c (dół)" ze strony petone_pl.htm. (Tamta fotografia "Fot. #J3c" pokazuje "płonący krzew", podobny do opisywanego w Biblii, jakiego moje osobiste zaobserwowanie na plaży miasteczka Petone w którym mieszkam, omówiłem m.in. w punkcie #J3 z owej strony internetowej "petone_pl.htm" a także we wpisie #296 do blogów totalizmu.) Powyższy przykład "pasywnego" linkowania tutaj został zaprogramowany na uruchamianie (po kliknięciu na jego "obrazek", poczym po zaakceptowaniu danego uruchomienia ponownym kliknięciem na guzik "allow" znaczący "pozwól") wideo noszącego tytuł "Jak wielki jest Magnokraft" z niemieckimi i angielskimi napisami, o długości 4 minuty, jakie w YouTube jest dostępne pod adresem: https://youtu.be/hkqrVePSj6c.
      Powyższe powinienem uzupełnić informacją, że wspólnie z Panem Dominikiem planujemy w przyszłości opracować nawet jeszcze bardziej wymowny i interesujący (bo zawierający element humoru) "obrazek" linku do wideów. Dla tego następnego naszego obrazka-linku do użycia w moich publikacjiach PDF, zaproponowałem aby jego ilustracja przedstawiała dowcipną sytuację pokazującą np. człowieka (lub "ludzika") z wędką w ręku, stojącego przed wysokim żelaznym płotem bez bramy (typu płotów z żelaznymi sztachetami przez jakie widać pałac stojący w głębi, jaki to płot typowo oddziela od ulicy pałace w których zwykle mieszkają rządzący danym krajem) - pokrzywione żelazne (ostre u góry) sztachety jakiego to płotu układają się w zmyślny napis: COPYRIGHTS. Pałac pokazany za płotem miałby na sobie np. napis: YouTube. Na trawniku zaś pomiędzy tym płotem i owym pałacem leżałyby liczne metalowe pudla ze zwojami filmów. Wędka osoby (czy "ludzika") byłaby zaczepiona o częściowo odwiniętą z pudła taśmę jednego z owych filmów i wyciągała ten film ponad płotem ku owemu ludzikowi. Oczywiście w środku tego "obrazka" też trzeba byłoby umieścić ów czerwony kwadrat z białym trójkątem w jego środku - zachęcający czytelników aby na link ten klikali. Ponieważ jednak Pan Dominik jest równie zajęty jak ja, zaś graficznym rozpracowaniem takiego linku będzie mógł się zająć dopiero w przyszłości kiedy znajdzie jakąś wolną od swych licznych zajęć chwilkę, upłynie nieco czasu zanim już gotowy taki link (i jego działanie) też będę mógł tutaj zademonstrować czytelnikom oraz włączać go do swoich opracowań w PDF (być może, iż będzie gotowy do użycia przed zakończeniem pisania mojej następnej monografii [12]).


Część #G: Przykłady jak wyglądają "interaktywne" linki do wideów, z których te nakręcone z moim działem zestawiłem na swej stronie o nazwie djp.htm, zaś ich opisy i rekomendacje poumieszczałem na swych stronach internetowych oraz w treści najnowszych wpisów do tych z blogów totalizmu, które pozwalają na "interaktywne" linkowanie:

Ponieważ prawa copyright, a także działanie formatu PDF, utrudniają mi przytoczenie w autobiografii [17] "interaktywnie" linkowanych planszy tytułowych do wideów z YouTube jakich przeglądnięcie rekomenduję we wpisach do blogów totalizmu, kilka przykładów najważniejszych z tych wideów pokazuję poniżej. Oto one:

Link do wideo o tytule "Dr Jan Pająk portfolio" (35 min, polskojęzyczne - posiada też wersje angielskojęzyczną i niemieckojęzyczną) o adresie: https://youtu.be/f3MuZec4jGM. Wideo to pokazuje i animuje najważniejsze osiągnięcia naukowe autora tej strony. Opisałem je dokładniej w punktach #B1 i #B2 z mojej strony o nazwie portfolio_pl.htm.

Link do wideo o adresie https://youtu.be/hkqrVePSj6c i tytule "Jak wielki jest Magnokraft". Pokazuje ono wyglądy i wielkości gwiazdolotu mojego wynalazku o nazwie Magnokraft.

Link do wideo bazującego na treści mojej strony o nazwie "healing_pl.htm" (34 min, polskojęzyczne). W internecie to darmowe wideo to jest dostępne pod adresem: https://youtu.be/o06UvHgahr8 Udostępnia ono do przeglądnięcia film "Zagłada ludzkości 2030", jakie ostrzega przed następstwami kontynuowania dotychczasowej "wyniszczającej ziemię" działalności ludzi.

Link do wideo o tytule "Megastructures: EcoArk", (ok. 50 min, wielojęzyczne, głównie po angielsku - brak polskiej wersji) o adresie: https://youtu.be/CWtYj0MLCRo Pokazuje ono gigantyczny budynek "EcoArk" z Taipei w Tajwanie zbudowany z recyklowanych plastykowych butelek. Wideo to opisuję dokładniej w punktach #C4.4 z mojej strony o nazwie wszewilki_jutra.htm. Masowe wdrażanie idei jak ta pokazana na owym filmie jest w stanie uchronić ludzkośc przed szybko nadchodzącą Zagładą ludzkości z lat 2030-tych.

Link do wideo (1:07:19 godź, polskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/A_BdQuh09aM Omawia ono niektóre z powodów dla jakich za kilkanaście lat ludzkość zacznie masowo wymierać. Opisałem je w punkcie #T3 mojej strony o nazwie woda.htm.

Link do wideo o tytule "REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England", (13:50 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/0vkEGTRyiLg Omawiam je w punkcie #A6.1 ze swej strony o nazwie portfolio_pl.htm. Wideo to pokazuje eskadrę faktycznych UFO, pracowicie formujących nocą skomplikowany "krąg zbożowy".

Link do angielskojęzycznego wideo (8:30 min) o adresie: https://youtu.be/vP3hZrbVdd8 Pokazuje ono ukryty skarb artcheologiczny Nowej Zelandii pokazany powyżej na planszy linkującej - którym jest cud stworzonej przez Boga i potem przysypanej popiołem wulkanicznym zapewne ogromnej piramidy w Kaimanawa z płaską platformą szczytową, jakiej rozreklamowania po świecie NZ decydenci jakby się wstydzą: w Amerykach takie właśnie piramidy były używane m.in. do obrządków religijnych. Odnotuj, że budowle jak ta pokazana na powyższym wideo, powstały poprzez takie zaprogramowanie przeciw-materii, aby ta bez udziału ludzi uformowała się w kamienie piramidy - tak jak opisalem to w punkcie #E4 swej strony o nazwie przepowiednie.htm. Powyższe wideo opisałem w podpisie pod "Wideo #J3z" ze strony petone_pl.htm.

Link do wideo (2:21 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/5jWbml_xTSk Dokumentuje ono istnienie ukrytych wrót do podziemi, o istnieniu w Polsce na Babiej Górze podobnych do których informuje opowieść Wincentego cytowana w owym punkcie #G3 strony aliens_pl.htm - gdzie powyższe wideo jest też opisane.

Link do wideo (4 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/50Aag0J0Qe4 Demonstruje ono jedną z już zbudowanych wersji wynalezionego jeszcze w 1150 roku w Indiach i poprawnie działającego silnika "perpetuum mobile" - który łamie sobą kłamliwe tzw. "prawa termodynamiki", jednak o którym oficjalna nauka udaje, iż jakoby silnik ten NIE ma prawa działać. O możliwości zbudowania poprawnie działających takich silników "perpetuum mobile" przekonywuję swych czytelników począwszy od 1985 roku - tj. od chwili sformułowania mojej Teorii Wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Działanie tego silnika omawiam w punkcie #J2 swej strony o nazwie free_energy_pl.htm.

Link do wideo (2:22 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/2B5IdQJyIe4. Opisuję je dokładniej w podpisie pod "Wideo #J3v" z punktu #J3 swej strony o nazwie petone_pl.htm. Pokazuje ono cudowny płomień z wodospadu w Nowym Jorku - do wyglądu którego bardzo podobny był "płonący krzew" wodorostu telepatycznie "sprzeczający się" z autorem tej strony - jaki 2018/4/25 pojawił się w prawdopodobnie chrześcijańsko świętym miejscu na plaży z NZ miasteczka Petone. Na bazie wersetu werset 3:5 z bibilijnej "Księgi Wyjścia" można się domyślać, że miejsce w jakim komuś ukazuje się taki telepatycznie komunikujący się z ludźmi "gorejący krzew" faktycznie jest miejscem świętym.

Część #H: Zestawienie ilustracji użytych autobiografii [17] zaś tu pasywnie uruchamianych poprzez klinknięcie na ich (zielone) linki:

Fot. A: M.in. i moje zdjęcie w wieku około 1 roku (tj. z 1947 roku): (kliknij tu aby je oglądnąć) - patrz ten pucołowaty chłopczyk w białym ubranku trzymany na ręku przez ojca w prawym-górnym rogu zdjęcia. Zdjęcie to omawiam szerzej przy "Fot. #1" ze strony pajak_jan.htm. Z tego co mi wiadomo, jestem ostatnim nadal żyjącym ze wszystkich osób ujętych na owym zdjęciu. Inny chłopiec z tego zdjęcia, tj. mój rówieśnik, kuzyn i misjonarz, Józef Zębik (1946/2/12 do 2009/11/18), też już zmarł na raka i jest pochowany w Sędziszowie Małopolskim.

Fot. A1: Mój ojciec, Wincenty Pająk (1903-1981), grający na skrzypcach. (kliknij tu aby je oglądnąć). Zdjęcie wykonane w końcowej fazie drugiej wojny światowej. Odnotuj obowiązkową podczas drugiej wojny światowej żółtą etykietkę z literą "P" (oznaczającą "Polaków") naszytą na prawej stronie piersi jego marynarki. Zdjęcie to pokazuję też i omawiam szerzej jako "Fot. #1" ze swej strony "p_l.htm".

Fot. A2: Moja mama, Anastazja Pająk (1907-1989), ze mną i moją siostrą Ireną sfotografowana w 1956 roku podczas zwiedzania pokrzyżackiego zamku w Malborku (kliknij tu aby zdjęcie to oglądnąć). Wszyscy troje wizytowaliśmy wówczas mojego starszego brata Czesława Pająk mieszkajacego na stałe w Malborku - patrz strona internetowa "malbork.htm". Odnotuj, że ja, tj. Jan Pająk, ma ubranko uszyte specjalnie dla mnie na odbycie pierwszej komunii świętej - następne zdjęcie B3 też pokazuje mnie w tym samym ubranku (faktycznie było to jedyne ubranko na jakiego uszycie moi rodzice zdołali się zdobyć w całym okresie mojej młodości - dlatego ubierałem je wówczas na każdą co istotniejszą okazję).

Fot. B3: Moje (dr Jan Pająk) zdjęcie upamiętniające okazję pierwszej komunii świętej: (kliknij tu aby je oglądnąć). Opisałem je szerzej także w podpisie pod "Fot. #G1b" i w punkcie #L3 swej strony o nazwie cielcza.htm.

Fot. J: (Kliknij na niniejszy zielony link aby sobie je oglądnąć). Pokazuje ono wszystkich pracowników (a moich kolegów zawodowych) z Southland Community College. Kopia tego zdjęcia ma adres: 17_ilustracje/1986_12_03_staff_kto_jest_kto_150dpi.jpg . Aby móc mnie odszukać na tym zdjęciu (jestem widoczny w 6-tym rzędzie, mniej więcej w środku tego zdjęcia), trzeba wiedzieć jak na nim wyglądałem – wygląd ten ujawni fragment zdjęcia jaki się ukaże po kliknięciu na niniejszy link z podobizną dra inż. Jana Pająk. (Link ten ma adres: 17_ilustracje/1986_12_03_Dr_Jan_Pajak_Southland_Community_College.jpg ) Z kolei wyglądy moich najserdeczniejszych przyjaciół z tamtej uczelni ujawnią: link do podobizny mojego przełożonego i długoletniego przyjaciela David'a Williams (o adresie: 17_ilustracje/1986_12_03_Mr_David_Williams_Southland_Polytechnic.jpg ) oraz link do podobizny mojej koleżanki z pracy, Ms Anny Christie (o adresie: 17_ilustracje/1986_12_03_Ms_Anne_Christie_Southland_Polytechnic.jpg ). Odnotuj, że podane powyżej linki posiadają tzw. "względne" adresy, tj. adresy zaczynające się od adresu na jaki załadowana jest kopia niniejszej autobiografii. Aby adresy te działały po uruchomieniu z czyjegoś komputera, trzeba je zamienić na adresy "absolutne", tj. na ich początku trzeba dodać adres miejsca załadowania tej autobiografii - przykładowo w dniu 2019/3/7 jeden z "absolutnych" adresów takiego miejsca załadowania niniejszej strony o nazwie "tekst_17.htm", jaka służy wywoływaniu autobiografii [17], brzmiał: http://pajak.org.nz/ (to dlatego, gdyby ktoś zechciał z tego właśnie adresu załadować do własnego komputera np. zdjęcie o "względnym" adresie 17_ilustracje/1986_12_3_staff_scc.jpg (tj. o adresie zaczynającym się od niniejszej strony), wówczas musiałby użyć pisanego w jednej linii i pozbawionego spacji adresu: http://pajak.org.nz/17_ilustracje/1986_12_3_staff_scc.jpg ).

Fot. X2: Zdjęcie Józefa Pająk (1873/3/14 do 1936/4/17) - tj. mojego (czyli dra inż. Jana Pająk) dziadka "po mieczu": (kliknij tu aby je oglądnąć). W czasie wykonywania tego zdjęcia mój dziadek miał około 20 lat i właśnie był poborowym w austriackim wojsku (mieszkał bowiem w części Polski wówczas pod zaborem austriackim - tj. w tzw. "Galicji").

Fot. X6.4.2: Zdjęcie z wesela Cecylii Wojcieszak i Stefana Daszyńskiego we wsi Cielcza dnia 4 lutego 1934 roku: (kliknij tu aby je oglądnąć). Wykaz osób pokazanych na tym zdjęciu podany został w "podrozdziale X6.4.2" autobiografii [17].


Część #I: Linki do innych co istotniejszych opracowań dra inż Jana Pająk w formacie PDF:

Aby je przeglądnąć, lub załadować do swego komputera - kliknij na na zieloną nazwę strony z linkiem na końcu każdego opisu:

Opracowanie [13] z zestawem wszystkich wpisów do blogów totalizmu: tekst_13.htm

Monografia [12] o nawracalnym czasie i działaniu wehikułów czasu: tekst_12.htm

Monografia [1/5] zawierający przegląd naważniejszego dorobku naukowego dra inż. Jana Pająk: tekst_1_5.htm


Część #J: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są w punkcie #L3 ze strony internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja praktycznie niemal nigdy NIE odpowiadam na otrzymane emaile.


Część #K: Copyrights © 2019 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2019 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, monografii naukowych, opracowań (w tym niniejszego [17]), oraz wszelkich innych publikacji, które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa, które w nich zostały zaprezentowane.


Życzę owocnego czytania mojej autobiografii [17]. Jednocześnie rekomenduję, aby czasami zaglądać do wpisów z blogów totalizmu - zestawienie wszystkich z których oferuje opracowanie [13] dostępne poprzez stronę: tekst_13.htm. Wszakże w blogach totalizmu publikuję nowiny i pierwsze informacje o odkryciach i wynalazkach jakich opracowywanie właśnie zostało gdzieś udostępnione do wglądu zainteresowanych.

Data założenia tej strony internetowej: 7 marca 2019 roku
Data najnowszego jej aktualizowania: 17 października 2019 roku
(Sprawdź z pomocą Menu 2 czy istnieje już nowsza aktualizacja)
Free Hit Counters
Free Hit Counter