Monografia [12]: "Jak działa czas w którym się starzejemy ..."
Zaktualizowano:
2018/12/7

Najnowsza aktualizacja: nowa cała ta stronaMenu 1:

(Na tej witrynie:)

(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Blogi [13]

Monografia [1/5]

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Widea z moim udziałem

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

Videos with me

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists

Instruction of playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Dr Jan Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

totalizm.com.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu z FTP:)

cielcza.cba.pl

gravity.ezyro.com

geocities.ws/immortality

(Rzadziej aktualizowane:)

magnocraft.site88.net

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Polskojęzyczna monografia naukowa [12] o tytule: 'Jak działa czas w którym się starzejemy (wyjaśnienie "Konceptu Dipolarnej Grawitacji" jak działają oba istniejące rodzaje czasów)', Copyright © 2018 by dr inż. Jan Pająk.
Linki umożliwiające zapoznanie się z tą [12], podałem poniżej w "części #B"

Note for English readers: this monograph [12] entitled "How works the time in which we age ..." does NOT have an English language version, but ... - for details see "Part #D" and "Part #E" below.


Część #A: cechy monografii [12]

(1) Monografia [12] stara się zestawić najważniejsze informacje zgromadzone przez nadal jednoosobową, ludzko niedoskonałą, nową, "totaliztyczną naukę", jakie to informacje przeciwbalansują kłamstwa dzisiejszej oficjalnej nauki ateistycznej nachalnie wmawiającej ludzkości, iż jakoby czas, świat fizyczny, człowiek, oraz prawa natury "powstały z niczego" w następstwie zaistnienia tzw. "wielkiego bangu". Ponieważ oprócz wyjaśnienia "co", monografia [12] stara się wyjaśniić także "jak", "z czego", "dlaczego" oraz "jaki materiał dowodowy to potwierdza", jest ona swoiście-naukowym rodzajem ludzkiego uzupełnienia i poszerzenia doskonałej, chociaż ograniczającej się do ujawnienia jedynie "co", wiedzy dostarczonej nam przez Boga w bibilijnej "Księdze Rodzaju".
(2) Esencje wszystkich informacji, które publikuje monografia [12], były już uprzednio publikowane na stronach internetowych, blogach, oraz w monografiach jej autora (tj. mnie - dra inż. Jana Pająk). Stąd pisanie [12] polega głównie na zestawieniu owych informacji w jeden ciąg logiczny, oraz dopisanie do nich wyjaśnień łączących je w jedną całość. To dlatego w każdym z rozdziałów i podrozdziałów monografii [12] podaję gdzie uprzednio dane informacje były już publikowane.
(3) Ponieważ żyjemy w "niecierpliwych czasach", kiedy to ludzie NIE mają ani czasu, ani wymaganej koncentracji, aby czytać długie opracowania, pisanie monografii [12] dokonane zostało według nowych "standardów elektronicznych opracowań dla niecierpliwych czytelników" - jakie to standardy autor [12] i niniejszej strony wypracował na bazie swych długoletnich doświadczeń w internetowych prezentowaniu zupełnie nowej wiedzy. Stąd przykładowo każdy rozdział i podrozdział monografii [12] jest pisany w taki sposób, że może on być czytany w odosobnieniu od reszty jej treści. Do zalet takiego jej pisania należy np. możliwość jej uszeregowania w kolejności od najważniejszych informacji do informacji o drugorzędnej ważności (zamiast chronologicznej kolejności w jakiej formułowane są tradycyjne opracowania, jednak jakie zmuszają do czytania ich całości), a także możliwość czytania jedynie tych jej fragmentów, które zainteresują czytelnika. (Oczywiście, w naszym świecie fizycznym, w którym wszystko ma zarówno zalety jak i wady, takie sformułowanie monografii [12] powoduje, że niektóre kluczowe informacje trzeba skrótowo powtarzać aż w kilku jej rozdziałach i podrozdziałach). Po więcej wyjaśnień na temat tych nowych standardów użytych w [12] - patrz "część #F" poniżej na niniejszej stronie.
(4) Aby czytanie monografii [12] ułatwić też osobom o słabszym wzroku (np. starszych wiekiem), jej udostępnianie jest planowane w dwóch wersjach wielkości druku, mianowicie początkowo jako "typowy druk" o wielkości "12pt", w późniejszym zaś terminie dodatkowo jako jako "duży druk" o wielkości "20pt". (Odnotuj, że "pt", albo "punkty" - po angielsku zwane "points", są tradycyjnie używaną przez media, np. przez "edytory tekstu" i przez "word-processory", jednostką wielkości druku - jeden "pt" jest równy 1/72 cala.)
(5) Dla powodów jakie wyjaśniłem we WPROWADZENIU do monografii [12], jej udostępnianie w internecie jest dokonywane "na żywo" - tj. za każdym razem kiedy dopracowany zostaje następny jej fragment, nowa wersja [12] (już z owym fragmentem) jest natychmiast wystawiana w internecie.
(6) Ponieważ esencja informacji zestawionych w monografii [12] była uprzednio publikowana zarówno na stronach totalizmu, jak i we wpisach do blogów totalizmu, w monografii [12] zawsze wskazuję gdzie ta esencja uprzednio była publikowana, jednocześnie zaś moje inne opracowanie [13] (to upowszechniane poprzez stronę tekst_13.htm) udostępnia wszystkie wpisy do blogów totalizmu we formie książkowej z podaniem ich tytułow, dat opublikowania i stron internetowych na jakich zostały one opublikowane, stąd dzięki owej innej publikacji [13] każdy zainteresowany w historii moich odkryć i badań jest w stanie ustalić kiedy, gdzie i w jakiej formie dane odkrycie czy ustalenie było opublikowane, oraz z jaką reakcją się spotkało. Na temat owej publikacji [13], w innej swej stronie o nazwie tekst_13.htm napisałem co następuje - cytuję stamtąd:
      Począwszy od 2007 roku, tj. od chwili kiedy nowa totaliztyczna nauka ustaliła, że UFO i UFOnauci to tymczasowe symulacje zrealizowane na Ziemi przez Boga i stwarzane aby wdrażać cele i plany Boga, większość wpisów do blogów totalizmu koncentruje się na udostępnianiu zainteresowanym czytelnikom najnowszych odkryć i ustaleń osiągniętych przez autora tej strony, tj. przez dra inż. Jana Pająk, w wyniku rozwijania przez niego nadal jedynej na świecie Teorii Wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji (w skrócie "Kodig") metodami bazującej na niej nowej tzw. totaliztycznej nauki. Niestety, publikowanie najnowszych odkryć i ustaleń na blogach totalizmu, jak wszystko w naszym świecie fizycznym, niezależnie od zalet ma też swoje wady. Przykładowo, okazało się, że (1) blogi totalizmu często są deletowane przez wrogów totalizmu, zaś udostępniane na nich wpisy ulegają wówczas zniszczeniu - co uniemożliwia ich czytanie przez zainteresowanych czytelników (odnotuj tu dewizę moją i filozofii totalizmu: "mogę NIE zgadzać się z twoimi poglądami i głośno oznajmiać swe zastrzeżenia, jednak będę walczył aż do upadłego abyś miał możność ich nieprześladowanego wyrażania". (Z 8 blogów totalizmu jakie autor dotychczas założył i systematycznie utrzymywał, aż 4 zostały już wydeletowane: tj. wydeletowaniu uległy następujące blogi totalizmu o byłych adresach:
totalizm.myblog.net (działał: 2005 (4) do 2009 (7) - tj. #1 do #169)
getablog.net/totalizm (działał: 2005 (4) do 2009 (9) - tj. #1 do #171)
newfreehost.com/weblog/?u=god (wydeletowany po 1 wpisie #174)
totalizm.frihost.com (działał 2012 (3) do 2013 (10): #216E - #237E)
zaś obecnie nadal działają cztery nieco później pozakładane blogi totalizmu o adresach:
totalizm.blox.pl/html/ (zawiera wpisy od #3 - działa od 2005/4/29)
totalizm.wordpress.com (wpisy od #89 - działa od 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (wpisy od #293 - działa od 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.co.nz (wpisy od #293 - działa od 2018/3/16)
Ponadto przeglądanie blogów w internecie obecnie jest (2) trudnie i pracochłonne, jako że NIE posiadają one "spisów treści" umożliwiających szybkie sprawdzenie tytułów poszczególnych wpisów - a stąd szybkie zorientowanie się, które z tych wpisów zawierają informacje jakie mogą nas interesować. Osoby niezbyt obeznane z komputerami mają też (3) trudności z powiększaniem typowo maleńkiego druku tych blogów do wielkości łatwo czytelnej przez ich oczy, zaś nawet jeśli to potrafią - ciągle owo powiększanie ma ograniczoną największą wielkość. Niektóre blogi nadal mają też (4) ograniczoną pamięć - a stąd i ograniczenia co do wielkości umieszczanych na nich postów (stąd dłuższe posty trzeba w nich publikować w kilku częściach), a także nadal publikowanie w nich ilustracji i/lub wideów (5) może być trudne lub niemożliwe. Z powodu tych wad; w dniu 2018/10/17 autor niniejszej strony zdecydował, że opracuje oferowane tu darmowo książkowe opracowanie [13] zestawiające wszystkie wpisy do blogów totalizmu (włącznie z #1 i #2), jakiego kolejne tomy na swym początku będą pozaopatrywane w spisy treści, oraz że opracowanie [13] przygotuje "dużym drukiem" (20 pt) i "typowym drukiem" (12 pt) - co nawet czytelnikom o słabszym wzroku ułatwi czytanie tego co ich zainteresuje, oraz jakie to zestawienie będzie oferowało też odrębny "jakby tom" prezentujący "spis treści" - który dla szybszego przeglądania zapisany jest w dwóch wielkościach druku, tj. "małym" (12 pt) oraz "dużym" (20 pt). Opracowanie to jest opublikowane w wygodnym do użytku i odpornym na wirusy formacie PDF. Niniejsza strona udostępnia jego poszczególne tomy.
(7) Aby przeglądać w internecie (bez ładowania) tekst monografii [12], czy aby sobie ją gratisowo załadować do własnego komputera, wystarczy kliknąć na podkreślony (zielony) link podany poniżej w "części #B" (udostępniającej "typowy druk" 12pt dla osób o nadal ostrym wzroku), albo też podany w "części #C" (udostępniającej "duży druk" 20pt dla osób o osłabionym wzroku - np. starszych wiekiem). Jak dokonywać tego ładowania lub przeglądania wyjaśnia to szerzej instrukacja z "części #I" przy końcu tej strony.
(8) Zielone linki zawarte w tekście monografii [12] i linkujące do moich własnych stron internetowych, mają adresy "względne". (Powodem, że używam dla nich "względne" adresowanie, jest częste deletowanie moich stron przez wrogów totalizmu - jakie powoduje że adresy "absolutne" tych stron szybko przestają być ważne.) To "względne" adresowanie oznacza, że kliknięcie w [12] na linki do moich stron powoduje odszukanie i uruchomienie stron znajdujących się na tym samym serwerze co wywołująca je monografia [12]. Stąd linki te będą działały tylko jeśli monografię [12] przegląda się w internecie (tj. bez jej załadowania do własnego komputera). Natomiast zielone linki do wideów z YouTube (też zawarte w tekście monografii [12]) mają adresy "absolutne" - co oznacza, że mają one moc odszukania i uruchomienia w YouTube wskazywanych nim wideów (oczywiście, tylko jeśli widea te NIE zostały stamtąd wydeletowane) bez względu gdzie ktoś przegląda monografię [12] (czyli, że będą działały zarówno kiedy [12] przegląda się w internecie, a także kiedy przegląda się ją po jej załadowaniu do własnego komputera).
(9) Po dalsze instrukcje patrz "część #I" pod koniec tej strony.
(10) W dniu 2018/10/17, tj. równocześnie ze zdecydowaniem iż podejmę opracowywania niniejszej monografii [12] o tytule "Stworzenie świata fizycznego i czasu wyjaśniane teorią wszystkiego zwaną „Koncept Dipolarnej Grawitacji” - Kodig" (udostępnianej zainteresowanym osobom z pomocą niniejszej strony o nazwie tekst_12.htm), podjąłem też przygotowania do stworzenia innej publikacji [13] zawierającej książkowe wydanie wszystkich wpisów do blogów totalizmu (udostępnianej poprzez odmienną stronę o nazwie tekst_13.htm) - jakiego gotową wersję załadowałem do internetu już w dniu 2018/11/3. Ponieważ w miarę jak niniejsza monografia [12] jest pisana, już ukończone jej fragmenty są publikowane w internecie "na żywo" - jeśli czytelnik zechce pogłębić opisywane w niej odkrycia i ustalenia poprzez poczytanie opisujących je blogów totalizmu, proponuję mu zaglądnąć też do owej publikacji [13], załadowując ją sobie z tamtej strony tekst_13.htm.


Część #B: Linki do wersji monografii [12] w "typowym druku" (12pt) - tutaj udostępnianej w bezpiecznym formacie Adobe Acrobat (PDF):

      Oto dotychczas już przygotowany fragment tekstu monografii [12] (druk 12pt, format PDF):

SPIS treści monografii [12] (PDF, 12pt) - sprawdż go klikając na niniejszy link
Obecnie już gotowy tekst [12] (PDF, 12pt) - tu kliknij aby go sobie załadować
* * *
Proszę odnotować, że narazie NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) totalizmu oferują udostepnianą tu monografię [12]. Do czasu bowiem ukończenia dopracowywania jej całości (tj. wszystkich jej rozdziałow), jest on ładowany jedynie na następujące adresy (witryny):
pajak.org.nz
cielcza.cba.pl
totalizm.com.pl
gravity.ezyro.com
geocities.ws/immortality


Część #C: Linki do wersji monografii [12] dostępnej w "dużym druku" (tj. w druku 20pt - dla osób o osłabionym wzroku, np. starszych wiekiem), też ładujące monografię [12] w owym bezpiecznym formacie Adobe Acrobat (PDF):

      Monografia [12] dostępna też kiedyś będzie w "dużym druku" oraz w owym bezpiecznym i wygodnym dla czytania formacie "Adobe" znanym także jako "PDF" (od angielskiego "Portable Document Format" - do którego to formatu wirusy NIE są w stanie się doczepiać). Ponieważ niemal każdy typowy komputer posiada program czytający zwany "Adobe Reader" specjalnie dla owego formatu PDF, łatwo przyjdzie więc każdemu jego czytanie. Tyle tylko, że przetłumaczenia tej monografii [12] na ów "duży druk" (20pt) dokonam kiedy zakończę jej pisanie i ostateczne dogładzanie. Narazie wiec linki te NIE są tu podane. Wszakże monografię [12] już obecnie udostępniam zainteresowanym, chociaż nadal jest ona w trakcie pisania i dogładzania. (Wszystkie odkrycia i wyjaśnienia jakie owa [12] będzie zawierała, uprzednio były bowiem już opublikowane na moich "copyrighted" stronach internetowych i blogach totalizmu.)

Uwaga: linki te będą tu wstawione i działały zaraz po tym jak opracowywanie całej monografii [12] zostanie zakończone i jej końcowe sformułowanie będzie już tu udostępnione w wersji z "części #B" powyżej - o typowej wielkości druku (12pt).


Part #D: Although the Polish monograph [12], entitled "Jak działa czas w którym się starzejemy ..." (i.e. "How works the time in which we age ..."), is written and available only in the Polish language, the essence of discoveries that it presents is already published on web pages of totalizm:

      My monograph [12] is written and distributed only in the Polish language. Thus some readers, who know Polish, may wish to read it in that langauge. Also, probably it is possible to use one of these translating programs at present freely available in internet, to convert it from the Polish language, into the language that the reader uses. Click below at the underlined green link to view the PDF version of already available section of [12] in PDF and 12pt print):

SPIS (i.e. "list of content" for Polish monograph [12] in 12pt, PDF) - click at this link to view
Text of Polish monograph [12] - in "typical print" 12pt, PDF) - click here to view it
* * *
Note that a good idea as to what this monograph is all about may give the reviewing of descriptions of the topic "Creation of the physical world and time ..." on web pages of totalizm. These descriptions the reader may fond on following web pages:
Introduction and item #G4 from the totaliztic web page named dipolar_gravity.htm,
Items #C3 to #C4.1 from the web page named immortality.htm,
Item #J5 from the web page named petone.htm.


Part #E: Essence of monograph [12] is also published on blogs of totalizm - which in turn are available in the book-like electronic publication [13] distributed via the web page named tekst_13.htm (in PDF, and two sizes of priont, i.e. 20pt and 12pt):

      The post to blogs of totalizm, that describe the most essential discoveries published in monograph [12] include, among others, these marked with numbers: ..., and #299E (adopted from #J5 of "petone.htm") - use the web page named tekst_13.htm to have a look at these posts.


Część #F: Wyjaśnienie standardów redagowania i formatowania elektronicznych publikacji "dla niecierpliwych czytelników" - jakie wypracowałem na bazie swych wieloletnich doświadczeń, poczym użyłem m.in. w monografii [12] o tytule "Jak działa czas w którym się starzejemy ..." (zapewne czytelnik odnotuje, że zredagowanie i sformatowanie monografii [12] znacznie odbiega od chronologii tradycyjnych opracowań książkowych):

§1. Autor monografii [12] wypracował i użył w niej nowe standardy jej sformułowania i formatowania - jakie jego zdaniem znacznie lepiej od tradycyjnych standardów służą dzisiejszym czytelnikom elektronicznych publikacji (których to czytelników, jak wiadomo, charakteryzuje wysoka niecierpliwość, czytanie jedynie niektórych fragmentów publikacji obrazki z jakich ich zainteresowały, lub jakie właśnie są "modne", oraz bardzo krótki czas koncentracji - średnio zaledwie około 11 minut, po upłynięciu którego czytanie, lub oglądanie np. wideo, zwykle jest zarzucane). Fundamentem tych standardów jest, że każdy rozdział i podrozdział monografii [12] został tak opracowany, aby był w pełni zrozumiały bez konieczności uprzedniego przeczytania i zapamiętania informacji zawartych w poprzednich jej rozdziałach i podrozdziałach. Takie zaś opracowanie staje się źródłem następujących zalet: (1) możliwość czytania i rozumienia jedynie wybranych fragmentów monografii [12], (2) możliwość uszeregowania jej treści od informacji jakie są najważniejsze, do informacji o drugorzędnym znaczeniu (zamiast tradycyjnego uszeregowania jej treści w porządku chronologicznym). Wadą zaś zabazowania monografii [12] na takich fundamentach jest, że niektóre informacje trzeba w niej skrótowo podsumowywać we więcej niż jednym jej rozdziale lub podrozdziale - na co niektórzy dzisiejsi niecierpliwi czytelnicy będą reagowali narzekaniem, że monografia ta zawiera powtórzenia (aczkolwiek NIC ich NIE wstrzymuje przed pominięciem przy ponownym czytaniu takich powtórzonych informacji jakie poznali już uprzednio).
§2. Każdy temat omawiany w monografii [12] jest rozpracowany i zaprezentowany w odrębnym rozdziale - jaki może być czytany w oderwaniu od reszty jej tekstu.
§3. Monografia [12] NIE zawiera "interaktywnych" linków do wideów z YouTube. Linki jakich ona używa są "pasywne" - tj. trzeba na nie klikać, zaś ich tytułowa plansza jest standardowa dla opracowań autora niniejszej strony.
§4. Dzisiejsze wersje oprogramowania PDF jakie ja posiadam NIE pozwalają mi na "interaktywne" włączanie wideów do ich tekstu. (Co jest raczej dobrą nowiną w sprawie moich publikacji udostępnianych właśnie w formatcie PDF, ponieważ "interaktywnie" uruchamiane widea, podobnie jak wszelkie "interaktywnie" uruchamiane software - szczególnie to pochodzące z adresów o wątpliwej reputacji, też mogą zawierać (i instalować w komputerze nieostrożnej osoby jaka je przegląda) najróżniejsze komputerowe wirusy, szpiegowskie software, pułapki internetowych oszustów, itp.) Dlatego kilka przykładów najważniejszych z wideów jakie na blogach totalizmu są linkowane i rekomendowane wyłącznie z YouTube (odnotuj tu że YouTube, w przeciwieństwie np. do Facebook, nadal cieszy się relatywnie dobrą reputacją), ja polinkowałem "interaktywnie" poniżej w "części #H" tej strony - wizualnie ilustrując tymi przykładami linkowania różnice jakie istnieją pomiędzy graficznym linkowaniem "interaktywnym" (tj. tym możliwym tylko na stronach internetowych oraz w emailach), oraz znacznie od niego bezpieczniejszym graficznym linkowaniem "pasywnym" pokazanym i wyjasnionym w "części #G" (tj. tym jakie dotychczas jest jedynie umożliwianym do zrealizowania w publikacjach udostępnianych w formacie PDF) .


Część #G: Używany począwszy od dnia 2018/11/3 przykład "pasywnego" linku do wideów - jaki włączam teraz do treści swych elektronicznych publikacji w PDF (w tym do treści publikacji [12] i [13]) - gdzie zastępuje on niemożliwe obecnie do użycia w PDF linki "interaktywne" pokazane tu poniżej w "części #H":

      Na moją prośbę Pan Dominik Myrcik był uprzejmy przetransformować (specjalnie dla mojego użytku) fragment swojej ilustracji "Rys. #A2a(K3) - góra" - oryginalnie pokazywany i szerzej omawiany na totaliztycznej stronie o nazwie magnocraft_pl.htm, w pokazany poniżej "obrazek" imitujący tytułowe plansze z typowych dzisiejszych linków do wideów. Z kolei poniższy "obrazek" ja następnie zaprogramowałem w formę "pasywnego" linku do wideów, jaki to link planuję włączać do swych elektronicznych publikacji w formacie PDF w miejscach gdzie publikacje te linkują widea z YouTube. Taki "pasywny" link wyróżnia się bowiem tym, że NIE akceptuje on informacji zwrotnych (np. zdjęcia, czy rozkazów określonych działań), jakie w linkach "interaktywnych" (tj. typu pokazanego w "części #H" niniejszej strony) są przesyłlane do nich przez programy zarządzające wideami. Jedynie co linik "pasywny" pozwala uczynić, to na wyraźne życzenie użytkownika uruchomić wprogramowane w niego wideo po kliknięciu przez tego użytkownika na ilustrujący go "obrazek". To dlatego ilustrowany powyższym obrazkiem link "pasywny" ma aż kilka zalet w porównaniu zarówno do ilustrowanego przez dystrybutorów wideów "interaktywnego" linku, jak i np. do zwykłego "pasywnego" linkowania w PDF poprzez jedynie podanie zielonego adresu danego wideo (np. podawanie adresu jak ten: https://youtu.be/hkqrVePSj6c). Wszakże zalety linku z takim "obrazkiem", to przykładowo iż: (1) zwraca on na siebie uwagę czytelnika niemal równie efektywnie jak zdjęciowe plansze frontowe YouTubowskich linków "interaktywnych", (2) zawiera trwale wpisany w siebie fragment nakazu bycia użytym tylko jako link pasywny, oraz (3) jego użycie w moich publikacjach PDF nie łamie YouTubowskich copyrights - wszakże używa on ilustracji jaka została specjalnie przygotowana przez Pana Dominika dla użycia w moich publikacjach. Ponadto, (4) ja mogę go zaprogramowywać znacznie mniejszym nakładem pracy niż gdybym używał jako frontową ilustrację np. zdjęć używanych w linkach z YouTube (tak jak zaprogramowałem link do wideo uruchamianego przez kliknięcia na "Fot. #E2" z mojej strony o nazwie cloud_ufo_pl.htm), a dodatkowo przy okazji linkowania (5) zwraca on też uwagę czytelnika na opisy pokazanego na nim gwiazdolotu mojego wynalazku omawianego na stronie magnocraft_pl.htm. W przeciwieństwie też do ilustrowanych linków "interaktywnych", NIE wprowadza on niebezpieczeństwa zostania skrycie nadużytym przez instytucję wytwarzającą oprogramowanie udostępnianych przez nią wideów. Oto więc przykład tego "pasywnego" linku do wideów, jaki od 2018/11/3 zacząłem używać w swych opracowaniach PDF - w tym także w niniejszej publikacji [13], oraz w pisanej właśnie monografii [12] dostępnej poprzez stronę tekst_12.htm:

Wideo #G1: Przykład "pasywnego" linku do wideo - przeglądnięcie którego rekomenduję m.in. w podpisie pod "Fot. #J3c (dół)" ze strony petone_pl.htm. (Tamta fotografia "Fot. #J3c" pokazuje "płonący krzew", podobny do opisywanego w Biblii, jakiego moje osobiste zaobserwowanie na plaży miasteczka Petone w którym mieszkam, omówiłem m.in. w punkcie #J3 z owej strony internetowej "petone_pl.htm" a także we wpisie #296 do blogów totalizmu.) Powyższy przykład "pasywnego" linkowania tutaj został zaprogramowany na uruchamianie (po kliknięciu na jego "obrazek", poczym po zaakceptowaniu danego uruchomienia ponownym kliknięciem na guzik "allow" znaczący "pozwól") wideo noszącego tytuł "Jak wielki jest Magnokraft" z niemieckimi i angielskimi napisami, o długości 4 minuty, jakie w YouTube jest dostępne pod adresem: https://youtu.be/hkqrVePSj6c.
      Powyższe powienienem uzupełnić informacją, że wspólnie z Panem Dominikiem planujemy w przyszłości opracować nawet jeszcze bardziej wymowny i interesujący (bo zawierający element humoru) "obrazek" linku do wideów. Dla tego następnego naszego obrazka-linku do użycia w moich publikacjiach PDF, zaproponowałem aby jego ilustracja przedstawiała dowcipną sytuację pokazującą np. człowieka (lub "ludzika") z wędką w ręku, stojącego przed wysokim żelaznym płotem bez bramy (typu płotów z żelaznymi sztachetami przez jakie widać pałac stojący w głębi, jaki to płot typowo oddziela od ulicy pałace w których zwykle mieszkają rządzący danym krajem) - pokrzywione żelazne (ostre u góry) sztachety jakiego to płotu układają się w zmyślny napis: COPYRIGHTS. Pałac pokazany za płotem miałby na sobie np. napis: YouTube. Na trawniku zaś pomiędzy tym płotem i owym pałacem leżałyby liczne metalowe pudla ze zwojami filmów. Wędka osoby (czy "ludzika") byłaby zaczepiona o częściowo odwiniętą z pudła taśmę jednego z owych filmów i wyciągała ten film ponad płotem ku owemu ludzikowi. Oczywiście w środku tego "obrazka" też trzeba byłoby umieścić ów czerwony kwadrat z białym trójkątem w jego środku - zachęcający czytelników aby na link ten klikali. Ponieważ jednak Pan Dominik jest równie zajęty jak ja, zaś graficznym rozpracowaniem takiego linku będzie mógł się zająć dopiero w przyszłości kiedy znajdzie jakąś wolną od swych licznych zajęć chwilkę, upłynie nieco czasu zanim już gotowy taki link (i jego działanie) też będę mógł tutaj zademonstrować czytelnikom oraz włączać go do swoich opracowań w PDF (być może, iż będzie gotowy do użycia przed zakończeniem pisania mojej następnej monografii [12]).


Część #H: Przykłady jak wyglądają "interaktywne" linki do wideów, rekomendacje przeglądnięcia jakich poumieszczałem na swych stronach internetowych oraz w treści najnowszych wpisów do tych z blogów totalizmu, które pozwalają na takie "interaktywne" linkowanie (tu zestawiłem je w odwrotnej kolejności chronologicznej ich zarekomendowania):

Ponieważ prawa copyright, a także działanie formatu PDF, utrudniają mi przytoczenie w publikacji [12] "interaktywnie" linkowanych planszy tytułowych do wideów z YouTube jakich przeglądnięcie rekomenduję we wpisach do blogów totalizmu, kilka przykładów najważniejszych z tych przykładów pokazuję poniżej. Oto one:

Rozdział ??:
Link do "Wideo #J3x" (1:20 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/vP3hZrbVdd8 (przedstawia ono widzowi francuską emigrantkę, czcigodną Suzannę Aubert, w sprawie której NZ kościół katolicki podjął proces kanonizacji).
Link do "Wideo #J3y" (0.30 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/IZiWNqhFo2Q (pokazuje ono szlak planowanej pielgrzymki "sladami Suzanne Aubert" jaka wierzącym o nawet skromnym budżecie pozwoli doświadczyć niezwykłości i cudów NZ).
Link do "Wideo #J3z" (8:30 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/vP3hZrbVdd8 (pokazuje ono ukryty skarb artcheologiczny Nowej Zelandii pokazany powyżej na planszy linkującej - którym jest cud stworzonej przez Boga i potem przysypanej popiołem wulkanicznym zapewne ogromnej piramidy z płaską platformą szczytową, jakiej rozreklamowania po świecie NZ decydenci jakby się wstydzą: w Amerykach takie właśnie piramidy były używane m.in. do obrządków religijnych).

Rozdział ??:
Link do "wideo" z punktu #I3 strony "healing_pl.htm" (34 min, polskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/o06UvHgahr8 (udostępnia ono do przeglądnięcia film "Zagłada ludzkości 2030").

Rozdział ??:
Link do "wideo" z punktu #G3 strony "aliens_pl.htm" (2:21 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/5jWbml_xTSk (dokumentuje ono istnienie ukrytych wrót do podziemi, o istnieniu w Polsce na Babiej Górze podobnych do których informuje opowieść Wincentego).

Rozdział ??:
Link do "wideo" z "Fot. #J3c (dół)" w punkcie #J3 strony "petone_pl.htm" (4 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/hkqrVePSj6c (udostępnia ono film "Jak wielki jest Magnokraft").
Link do "Wideo #J3v" z punktu #J3 strony "petone_pl.htm" (2:22 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/2B5IdQJyIe4 (pokazuje ono cudowny płomień z wodospadu w Nowym Jorku - do wyglądu którego bardzo podobny był "płonący krzew" wodorostu telepatycznie "sprzeczający się" z autorem te strony, jaki 2018/4/25 pojawił się w prawdopodobnie chrześcijańsko świętym miejscu na plaży z NZ miasteczka Petone).

Rozdział ??:
Link do "wideo" z punktów #J1 i #J2 mojej strony o nazwie free_energy_pl.htm (4 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/50Aag0J0Qe4 (demonstruje ono jedną z już zbudowanych wersji wynalezionego jeszcze w 1150 roku w Indiach i poprawnie działającego silnika "perpetuum mobile" - jaki łamie sobą kłamliwe tzw. "prawa termodynamiki", jednak o jakim oficjalna nauka udaje, iż jakoby NIE ma on prawa działać).

Rozdział:
Link do "wideo" z punktu #T3 mojej strony o nazwie "woda.htm" (1:07:19 godź, polskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/A_BdQuh09aM (omawia ono niektóre powody dla jakich za kilkanaście lat ludzkość zacznie masowo wymierać).

Rozdział ??:
Link do "wideo" o tytule "REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England", omawiane w punkcie #A6.1 mojej strony o nazwie "portfolio_pl.htm" (13:50 min, angielskojęzyczne) o adresie: https://youtu.be/0vkEGTRyiLg (pokazuje ono eskadrę faktycznych UFO, pracowicie formujących nocą skomplikowany "krąg zbożowy").

Rozdział ??:
Link do "wideo" o tytule "Megastructures: EcoArk", opisane dokładnie w punktach #C4.4 z mojej strony o nazwie "wszewilki_jutra.htm" (ok. 50 min, wielojęzyczne, głównie po angielsku - brak polskiej wersji) o adresie: https://youtu.be/CWtYj0MLCRo (pokazuje ono gigantyczny budynek "EcoArk z Taipei w Tajwanie zbudowany z recyklowanych plastykowych butelek).

Rozdział ??:
Link do "wideo" o tytule "Dr Jan Pająk portfolio", opisane dokładnie w punktach #B1 i #B2 z mojej strony o nazwie "portfolio_pl.htm" (35 min, polskojęzyczne - posiada tez wersje angielskojęzyczną i niemieckojęzyczną) o adresie: https://youtu.be/f3MuZec4jGM (pokazuje ono i animuje najważniejsze osiągnięcia naukowe autora tej strony).

Część #I: Instrukcje przeglądania i ładowania do swego komputera:

      (1) Aby przeglądnąć w internecie, lub załadować do swojego komputera, jakikolwiek tekst w bezpiecznym formacie PDF, zwyczajnie klinkij na wykazie np. z "części #B" (powyżej) na zielony link do owej publikacji, poczym podążaj za instrucjacjami w sprawie wybrania foldera w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być przechowywany.
      (2) Aby czytać tekst posiadany już w swym komputerze w formacie PDF, typowo wystarczy najpierw kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku, który ten tekst zawiera, po tym zaś jak na ekranie ukaże się małe menu z którego trzeba wybrać wymagane instrukcje otwarcia owego pliku do jego czytania z pomocą programu PDF.
      (3) Rekomendowałbym sporządzenie sobie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replicate_pl.htm.


Część #J: Opracowanie [12] jako ogromnie potrzebna naszej cywilizacji przeciwwaga do brutalnie, nachalnie i monopolistycznie upowszechnianej przez oficjalną naukę ateistyczną totalnie błędnej teorii "wielkiego bangu":

       W wielu totaliztycznych opracowaniach wyjaśniam, że nasza cywilizacja NIE zabrnęłaby w bagno w jakim obecnie się znajduje, gdyby niezależnie od błędnej teorii "wielkiego bangu" - monopolistycznie i nachalnie upowszechnianej przez oficjalną naukę ateistyczną, upowszechniana była też balansująca prawdę wiedza typu prezentowanego w linkowanej tu monografii [12].


Część #K: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są w punkcie #L3 ze strony internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja praktycznie niemal nigdy NIE odpowiadam na otrzymane emaile.


Część #L: Copyrights © 2018 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2018 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, monografii naukowych (w tym niniejszej [12]), oraz wszelkich innych publikacji, które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa, które w nich zostały zaprezentowane.


Życzę owocnego czytania mojego [12]: "Jak działa czas w którym się starzejemy ..."
Jednocześnie rekomenduję, aby zaglądnąć także do nowej tekst_13.htm

Data założenia tej strony internetowej: 31 października 2018 roku
Data najnowszego jej aktualizowania: 7 grudnia 2018 roku
(Sprawdź z pomocą Menu 2 czy istnieje już nowsza aktualizacja)
Free Hit Counters
Web Counter